ikona

Oznamy a novinky

Film a doba 2019
Slovenské divadlo 2019
Fontes Artis Musicae 2019
Groove: A Phenomenology of Rhytmic Nuance
The Oxford Handbook of Adaptation Studies
Die Norddeutsche Schule
Die Norddeutsche Schule
Bachs Klavier- und Orgelmusik
Geschichte der Klavier- und Orgelmusik
Geschichte der Klavier- und Orgelmusik
Geschichte der Klavier- und Orgelmusik
Orgel und Orgelmusik in deutsch-jüdischer Kultur
Zur Aktualität klassischer Orgelschulen
Loutkář 2019
Fontes Artis Musicae 2018
Missa Posoniensis pre sóla, zbor, orchester
Jazz in Europe
Rozhovory a texty
Rozhovory a texty
Hudobnoteoretické dielo
Film a doba 1994
Film a doba 1993
Film a doba 1988
Film a doba 1987
Film a doba 1986
Film a doba 1985
Film a doba 1984
Film a doba 1983
Film a doba 1982
Film a doba 1981
Film a doba 1971
Film a doba 1958
Čierne diery
Základy střihové skladby
Zvukoprostor - Prostorozvuk
Woody Allen
Václav Havel a film
Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový zázrak
V mezích přípustnosti
Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému...
Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokultu...
Rytier a Pevec Viliam Turčány
Obrana Mozarta
Komedie podle Václava Klimenta Klicpery
Nástin historie a teorie dramatické výchovy
Nemecká jeseň
Jan Werich za oponou
Jak číst film
Iluzívne a antiiluzívne vo filme
Hry II
Herecké techniky 20. storočia
Gustav Mahler
Gesta a mimika
Filmaři všech zemí, spojte se!
Film a dějiny 7
Eduard Grečner a jeho filmy
DRAMAturg
Divadelní hry
Andrej Tarkovskij
VLNA 2019
Film.sk 2019
Film.sk 2018
Film.sk 2017
Max Reinhardt
Přednášky o divadle a umění
Adoramus Te 2019
MUZYKA 2019
Czech music quarterly 2019
Rozhovory o filmovej hudbe
Myslenie v sieti
Antropologové v pasti?
Evropská veřejná správa
Ekonomie měst
Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita
Veřejná politika
Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum
Města budoucnosti
Kvalitativní výzkum
Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách
Nové obzory týmů
Urbanistický atlas Bratislavy
Metody výzkumu a evaluace
Nudge (šťouch)
Tekuté zlo
Aesthetics of Popular Culture
Ekonomické & právne aspekty neziskových organizací
Sociologie města 20. a 21. století
Strategické plánování ve veřejné správě
Cizinci před branami
Co drží společnost pohromadě?
KINO-IKON 2018
Svět a divadlo 2019
organ 2019
Javisko 2001
Javisko 1995
Umelecké slovo 1964
Umelecké slovo 1968
Turandot
The Turn of the Screw, Op 54
Dotyky 2019

Online katalóg

Vyhľadávanie
Jednoduché hľadanie
Rozšírené hľadanie - všetky fondy
Rozšírené hľadanie - publikačná činnosť

Upozornenie
Pri vyhľadávaní tónových stupníc postupujte nasledovne:

1. Zvoľte rozšírené vyhľadávanie
2. Pri výbere databázy zvoľte Hudobniny alebo El. a AV dokumenty
3. V poli Kľúčové slová napíšte požadovanú stupnicu a zvoľte položku Začína na (namiesto položky Fráza alebo Všetky slová)

ikona Prihlásenie na konto používateľa

Elektronické formuláre


Formulár - Napíšte nám

Formulár - Návrhový lístok na kúpu
Formulár - Registrácia MVS knižnice
Formulár - Elektronická žiadanka MVS na dokument
Formulár - Elektronická žiadanka MVS na kópie
Formulár - Žiadanka na rešeršUpozornenie:
Poskytované dátové súbory môžu podliehať licenčným podmienkam. Je zakázané ich bez súhlasu autora šíriť mimo priestoru knižnice.
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE7 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safar